Достъп до актуалната складова наличност на Рейсистем ЕООД

За да получите достъп до базата данни с актуални складови наличности, моля въведете парола за достъп. Парола за достъп можете да получите като се свържете с нашият екип. Ние ще ви изпратим уникална парола за достъп, с която ще можете да следите складовите наличности на продуктите от нашият каталог.

Въведената парола беше приета от системата. Можете да изтеглите вашият файл съдържащ данни за складовите наличности в нашата система, към настоящият момент.

Изтеглете вашият файл

За да запаметите файла на вашият компютър, натиснете с десният бутон върху линка и изберете “Save target as”.

Приоритетни клапани Тип PR

The Priority Valves distribute and trace the hydraulic flow from the supply pump of the hydraulic system to the hydraulic components ehich control and run the vehicle.
The Priority Valves are used only with the HKUS.../5(E)(T)(TE) steering units.
When connected, the steering unit anf the priority valve represent sophisticated hydraulic tracing sytsem that control the flow in both main pipelines of the hydraulic system (the working and control one) at any time of its operation.
As a static signal, the "LS" signal must be used in systems with circuit stability.
The connection between the PRT, PRTA priority valves and the HKUS.../5T(TE) steering units has to be as short as possible, but should not exceed 1,5m (for iron pipe with ø 4 internal diameter). When a rubber hose is used the lenght have to be even shorter.
The Priority Valves PRT.../160 have built-on a pilot pressure relief valve, who protects the steering unit against exceed pressure. The pilot pressure relief valve operates with the Shuttle of the Priority valve to limit the maximum steering ressure P-T measured across the steering units port.
Запитване за продукт
success

= kg

= mm

= m

= sec

  bar

  l/min

  kW

= cm3

= min-1

= bar

  l/min

  nm

= mm

= mm

= кг

= mm

= bar

  cm 2

  kN

  kN

  l

= kW

= V

= Nm

  min-1

  kW

  A

= cm3

= l/min

= bar

  min-1

  Nm

  kW